Sympatyków i użytkowników Inkubatora przetwórczego w Dwikozach zapraszamy na spotkanie 14 grudnia 2017 r. o godz. 12.00

Zapraszamy Państwa na spotkanie, które dobędzie się w dniu 14 grudnia 2017 r. o godz. 12.00 w Inkubatorze przetwórczym w Dwikozach, ul Starowiejska 28A.

Zbliża się koniec roku i nadchodzi czas na podsumowania, refleksje, przemyślenia oraz plany na przyszłość. Mija rok od otwarcia Inkubatora prowadzonego przez Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu, który powstał w ramach partnerskiej współpracy z samorządem Gminy Dwikozy.

Od pół roku Inkubator prowadzi działalność usługową, w ramach której udostępnia infrastrukturę dla zainteresowanych użytkowników, prowadzi szkolenia, promuje obiekt, usługi, gminę i region. Jest to więc doskonały czas na wspólne spotkanie, by w gronie użytkowników i sympatyków Inkubatora podyskutować, podzielić się doświadczeniami , spostrzeżeniami, które mogą usprawnić przyszłe jego działanie.  Spotkanie będzie posiadało także  element szkoleniowy   związany z przetwórstwem surowców roślinnych w Inkubatorze i Rolniczego Handlu Detalicznego /RHD.

Plan spotkania:

  1. Bieżąca działalność inkubatora, plany i zamiary na rok następny, a w tym:

a/ wsparcie dla osób zainteresowanych Rolniczym Handlem Detalicznym (RHD)

b/ wymagania dotyczące etykiet i oznakowania produktów.

  1. Uwagi i sugestie użytkowników Inkubatora dotyczące warunków korzystania z infrastruktury Inkubatora – dyskusja.
  2. Podsumowanie i zakończenie spotkania. /ok. godz. 14.00/

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu telefonicznie na nr: 607 586 310 lub 15 833 34 04 lub wysyłając e-mail na adres: p.korpysz@opiwpr.org.pl

Serdecznie zapraszamy! What could be done to encourage the use of bicycles among wider snap now population