Inkubator Przetwórczy w Dwikozach
Tutaj powstają niezwykłe produkty lokalne!
   
O Inkubatorze

Inkubator Przetwórczy jest miejscem, w którym rolnik, gospodarstwo agroturystyczne lub inny właściciel surowców roślinnych może rozpocząć ich przetwarzanie, korzystając z infrastruktury inkubatora, maszyn i urządzeń oraz doradztwa oferowanego przez podmiot prowadzący inkubator.

Dla producenta żywności korzystanie z infrastruk­tury inkubatora może być pierwszym etapem na drodze do utworzenia własnego zakładu przetwórczego. Zamiast zaczynać od kosztownej inwestycji związanej z budową nowego zakładu, producent żywności nieprzetworzonej może sprawdzić swoje umiejętności przetwórcze oraz możliwości wprowadzenia na rynek (opakowanie, etykietowanie, dystry­bucja i sprzedaż) oryginalnego, własnego produktu w zgodzie z przepisami sanitarnymi.

 

W 2016 roku powstał Inkubator Przetwórczy w Dwikozach, który ma na celu zapewnienie dostępu do infrastruktury niezbędnej do wytwarzania regionalnych produktów na bazie lokalnego surowca i tradycji.

 

Jak działa Inkubator Przetwórczy?
W praktyce funkcjonowania inkubatora mogą występować różne formy korzystania z jego usług. To od właściciela inkubatora i lokal­nych wytwórców będzie zależeć, który model uznają za najbardziej odpowiedni.

 

Poznaj przepisy prawne regulujące produkcję żywności

Oferta

Inkubator Przetwórczy w Dwikozach ma na celu zapewnienie dostępu do infrastruktury niezbędnej do wytwarzania regionalnych produktów na bazie lokalnego surowca i tradycji. Inkubator udostępnia maszyny i urządzenia do przetwarzania owoców i warzyw.

Pobierz DEKLARACJĘ WSPÓŁPRACY z Inkubatorem Przetwórczym w Dwikozach.


Przy Inkubatorze działa Centrum Produktu Lokalnego, które prowadzi działalność edukacyjną w obszarze przetwórstwa rolno-spożywczego.

Dowiedz się więcej o ofercie Inkubatora Przetwórczego w Dwikozach

Lokalne produkty

Żywność lokalna, to taka, która jest uprawiana i przetwarzana w Twojej najbliższej okolicy. Z lokalnością związane jest pojecie żywnościokilometrów (ang. foodmiles) - jest to odległość, jaką musi przebyć produkt, zanim trafi na talerz konsumenta.

Kupując lokalną żywność:

jesz świeże produkty, które mają więcej wartości odżywczych i mniej konserwantów

zmniejszasz ilość żywnościokilometrów na twoim talerzu i przyczyniasz się do obniżenia emisji CO2

wspierasz rozwój swojego regionu, pomagasz istnieć drobnym rolnikom i hodowcom

wspierasz niezależność swojego regionu od globalnego rynku produktów spożywczych


Owoce i warzywa Ziemi Sandomierskiej!

Czy znasz sandomierskie owoce i warzywa? Pamiętaj, że najlepiej kupować produkty sezonowe, które dorastają i dojrzewają w aktualnej porze roku. Sezonowa żywność ze względu na krótki czas przechowywania jest bogata w walory smakowe i składniki odżywcze.