OFERTA INKUBATORA

Inkubator Przetwórczy w Dwikozach zapewnia infrastrukturę niezbędną do wytwarzania regionalnych produktów na bazie lokalnego surowca i tradycji.

Pobierz DEKLARACJĘ WSPÓŁPRACY z Inkubatorem Przetwórczym w Dwikozach.

Dowiedz się, z jakich maszyn i urządzeń możesz skorzystać w Inkubatorze:

 • multimix maszyna wielozadaniowa, kompaktowa do obróbki fizycznej (próżnia i wysokie ciśnienie), mechanicznej (mieszanie i homogenizacja) i termicznej (możliwość uzyskania temperatury sterylizacji +120oC) owoców i warzyw. Posiada możliwość cięcia, rozdrabniania, mieszania, homogenizowania, rafinowania i emulsyfikowania produktów, ma możliwość pracy w trybie wyparki próżniowej
 • suszarnia typu komorowego do suszenia ziół owoców i warzyw, w której jednorazowo można umieścić do 4500 kg owoców, czynnikiem suszącym jest gorące powietrze
 • obieraczka do jabłek
 • drylownica do owoców pestkowych
 • krajalnica – szatkownica z wymiennymi tarczami
 • rozdrabniacz do owoców
 • prasa do wyciskania soku
 • pasteryzator przepływowy z nalewarką do soków
 • pasteryzatory do słoików z przetworami
 • prasa do wytłaczania oleju
 • zamrażarka szybkiego mrożenia (schładzarka szokowa)
 • pakowarki do produktów
 • maszyna do lodów sorbetowych
 • piec konwekcyjno – parowy
 • kuchnia gazowa
 • taboret grzewczy

oraz drobny sprzęt niezbędny do pracy w kuchni.

OFERTA EDUKACYJNA

Przy Inkubatorze Przetwórczym działa Centrum Produktu Lokalnego, które prowadzi działalność edukacyjną w obszarze przetwórstwa rolno-spożywczego. Organizujemy szkolenia, konferencje, warsztaty edukacyjne.

Centrum Produktu Lokalnego realizuje cele:

 • rozwój rynku produktów lokalnych, dobrej, zdrowej i tradycyjnej żywności;
 • sprzedaż produktów lokalnych, w tym ekologicznych, wytwarzanych przez rolników i przetwórców na bazie lokalnego surowca i lokalnej tradycji;
 • zapewnienie dostępu do infrastruktury niezbędnej do wytwarzania produktów lokalnych przez małe gospodarstwa;
 • wzbogacenie/poszerzenie oferty lokalnych produktów w punktach sprzedaży, w tym oferowanie turystom i mieszkańcom lokalnych przetworów.

Szczegóły oferty już wkrótce!

Przepisy prawne
 • Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414
  dotyczy prawa budowlanego
 • Dz.U. z 1998 r. Nr 13 poz. 887
  dotyczy systemu ubezpieczeń społecznych
 • Dz.U. z 1999 r. Nr 25 poz. 226
  dotyczy bhp przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa
 • Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690
  dotyczy warunków technicznych dla budynków i ich położenia
 • Dz.U. z 2003 r. Nr 34 poz. 289
  dotyczy bhp w zakładach przetwarzających owoce i warzywa
 • Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717
  dotyczy planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 650
  dotyczy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Dz.U. z 2006 r. Nr 171 poz. 1225
  dotyczy bezpieczeństwa żywności i żywienia
 • Dz.U. z 2007 r. Nr 106 poz. 730
  dotyczy dokumentów zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (rejestracja i zatwierdzanie)
 • Dz.U. z 2007 r. Nr 112 poz. 774
  dotyczy dostaw bezpośrednich środków spożywczych
 • Dz.U. z 2010 r. Nr 98 poz. 629
  dotyczy wymagań weterynaryjnych dla zakładów o małej zdolności produkcyjnej
 • Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 753
  dotyczy działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej
 • Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397
  dotyczy przedsięwzięć oddziaływujących na środowisko
 • Dz.U. z 2011 r. Nr 57 poz. 295
  dotyczy wymogów, do których kontroli jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii
 • Dz.U. z 2013 r. Nr 0 poz. 434
  dotyczy projektu technologicznego zakładu dla produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Dz.U. z 2014 r. Nr 0 poz. 29
  dotyczy zmian ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. z 2014 r. Nr 0 poz. 1222
  dotyczy wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego
 • Dz.U. z 2015 r. Nr 0 poz. 394
  dotyczy odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego
 • Dz.U. z 2015 r. Nr 0 poz. 699
  dotyczy zmian ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
 • Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002
  dotyczy ogólnych zasad i wymagań prawa żywnościowego
 • Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004
  dotyczy higieny środków spożywczych
 • Rozporządzenie (WE) Nr 853/2004
  dotyczy higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego
 • Rozporządzenie (WE) Nr 854/2004
  dotyczy organizacji kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Rozporządzenie (WE) Nr 1935/2004
  dotyczy materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 • Rozporządzenie (WE) Nr 1169/2011
  dotyczy przekazywania konsumentom informacji na temat żywności

Pedagogy refers to the www.paper-writer.org art and science of education