Sympatyków i użytkowników Inkubatora przetwórczego w Dwikozach zapraszamy na spotkanie 14 grudnia 2017 r. o godz. 12.00

Zapraszamy Państwa na spotkanie, które dobędzie się w dniu 14 grudnia 2017 r. o godz. 12.00 w Inkubatorze przetwórczym w Dwikozach, ul Starowiejska 28A.

Zbliża się koniec roku i nadchodzi czas na podsumowania, refleksje, przemyślenia oraz plany na przyszłość. Mija rok od otwarcia Inkubatora prowadzonego przez Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu, który powstał w ramach partnerskiej współpracy z samorządem Gminy Dwikozy.

Od pół roku Inkubator prowadzi działalność usługową, w ramach której udostępnia infrastrukturę dla zainteresowanych użytkowników, prowadzi szkolenia, promuje obiekt, usługi, gminę i region. Jest to więc doskonały czas na wspólne spotkanie, by w gronie użytkowników i sympatyków Inkubatora podyskutować, podzielić się doświadczeniami , spostrzeżeniami, które mogą usprawnić przyszłe jego działanie.  Spotkanie będzie posiadało także  element szkoleniowy   związany z przetwórstwem surowców roślinnych w Inkubatorze i Rolniczego Handlu Detalicznego /RHD. (więcej…)