Zaproszenie na spotkanie

Użytkownicy i sympatycy Inkubatora Przetwórczego w Dwikozach Przetwórczego w Dwikozach

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości i Gmina Dwikozy zapraszają Państwa na spotkanie, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2019 r. o godz. 11:00 w Inkubatorze przetwórczym w Dwikozach, ul. Starowiejska 28A.

                W związku z kończącym się rokiem 2019 chcemy podzielić się z Państwem doświadczeniami w prowadzeniu Inkubatora w minionym roku oraz zapoznać Państwa z zamierzeniami i planami na rok 2020.

                Zakończenie roku to doskonały czas na spotkanie, aby w gronie użytkowników i sympatyków Inkubatora podyskutować, podzielić się doświadczeniami i spostrzeżeniami, które mogą usprawnić jego przyszłe działanie. Część szkoleniowa spotkania będzie poświęcona roli Inkubatora oraz Spiżarni Sandomierskiej we wspieraniu producentów w podejmowaniu Rolniczego Handlu Detalicznego i promocji lokalnych produktów.

Ramowy plan spotkania:

  1. Rola Inkubatora Przetwórczego i Spiżarni Sandomierskiej w upowszechnianiu i rozwoju RHD:
  2. wsparcie dla osób zainteresowanych RHD – udostępnienie infrastruktury Inkubatora /warunki, zasady, zakres/
  3. podstawy prawne RHD
  4. proces rejestracji /zgłaszania
  5. wymogi dotyczące znakowania gotowych wyrobów /etykiety, znakowanie produktów – wymagane prawem informacje/
  6. bieżący i planowany zakres działalności Inkubatora – zamierzenia na rok 2020
  7. Doświadczenia francuskie dotyczące promocji i dystrybucji lokalnych produktów, testowanie rozwiązań edukacyjnych w tym zakresie
  8. Dyskusja – uwagi i sugestie dotyczące warunków korzystania z infrastruktury Inkubatora
  9. Podsumowanie i zakończenie spotkania /ok. godz. 14.00/

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu telefonicznie na nr: 607 586 310 lub 15 833 34 04 lub wysyłając e-mail na adres: p.korpysz@opiwpr.org.pl. Prosimy o zaproszenie w naszym imieniu Państwa znajomych, przyjaciół, sąsiadów.

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby, instytucje i organizacje!