Oferta wizyty studyjnej/ szkolenia dotycząca tworzenia i funkcjonowania inkubatorów przetwórczych

Osoby lub pomioty zainteresowane funkcjonowaniem Inkubatora Przetwórczego w Dwikozach prowadzonego przez Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu mogą skorzystać z oferty, która pozwoli uczestnikom:

  • zapoznać się z ideą tworzenia i funkcjonowania Inkubatorów Przetwórczych w Polsce i innych krajach,
  • zapoznać się z genezą utworzenia Inkubatora w Dwikozach, zasadami funkcjonowania oraz wymogami i standardami określonymi przepisami dla tego typu obiektów,
  • poznać formy korzystania z Inkubatora przez potencjalnych użytkowników oraz zasady promocji wyrobów
  • aktywnie uczestniczyć w praktycznych warsztatach wyrobu dżemów, soków, suszu, sałatek, marynat
  • poznać piękno i atuty Ziemi Sandomierskiej, które są nieodłączną częścią oferowanych produktów Inkubatora

Szkolenie może przebiegać według różnych scenariuszy, a program może być dowolnie modyfikowany i dostosowany do wymagań i oczekiwań grupy jeśli chodzi o czas trwania, zakres merytoryczny i  dodatkowe elementy itp.. Jeden z podstawowych wariantów ramowego programu zamieszczamy w załączniku.

ZAPRASZAMY! This was inspirational service link to me today, though